Transcendentalizm dzisiaj

Transcendentalizm w erze współczesnej dotyczy szkoły myśli i usposobienia piszących i filozofujących w Ameryce w pierwszej połowie dziewiętna­stego wieku. Skupieni pierwotnie w stanach Nowej Anglii, ci mężczyźni i kobiety opowiadali się przeciw jankeskiemu purytanizmowi, który po­jawił się wraz z pielgrzymami i zakorzenił się w kulturze regionu. Odrzu­cali rytuały i dogmaty wszystkich zorganizowanych religii i poszukiwa­li bardziej osobistego, bezpośredniego i świeckiego szlaku prowadzącego do odkrycia tajemnic wszechświata i obcowania z boskością.

Nie dziwi, iż amerykańscy transcendentaliści pojawili się w Stanach Zjednoczonych właśnie w regionie Nowej Anglii. W tym regionie lą­dowali bowiem pielgrzymi, a ich sztywny purytanizm naturalnie inspi­rował silny sprzeciw wśród wolnomyślicieli i intelektualistów tamtych czasów.

Amerykańscy transcendentaliści byli skupiskiem filozofów, psycho­logów, surowych indywidualistów, naturalistów i pisarzy. Ich przyjazny naturze sposób życia graniczył z panteizmem. Nazywali naturę makro- kosmosem, a duszę ludzką mikrokosmosem. Wierzyli, że mikrokosmos doskonale odbija makrokosmos i nazywali Boga w ich rozumieniu nad- duszą. Transcendentaliści cenili instynkt i zrozumienie bardziej niż in­telekt. Fascynował ich mistycyzm oraz filozoficzne i duchowe nauki po­chodzące z Indii i Chin. Pisali eksperymentalne wiersze, popierali prawa obywatelskie, byli wczesnymi feministami i żyli w komunach. Najsłyn­niejszymi transcendentalistami są Ralph Waldo Emerson i Henry David Thoreau, lecz w ruchu tym było więcej wielkich osobistości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.