Archive for the ‘Psychologia’ Category

Korzenie psychologii

Choć psychologia jest dyscypliną relatywnie nową, możemy cofnąć się do naszych starych przyjaciół — greckich filozofów, by zobaczyć, że ge­neza myślenia psychologicznego miała swój początek właśnie tam. Pla­toński mit o jaskini, zgodnie z którym jesteśmy mieszkańcami jaskini widzącymi tylko cienie rzeczywistości, podczas gdy prawda jest wiecznie nieprzystępna dla wszystkich z wyjątkiem dzielnych, dociekliwych umy­słów, może być równie dobrze metaforą nieświadomości. Nasze świado­me „ja” jest tylko szczytem góry lodowej, zwykłym fragmentem całości, która nas napędza.

Starożytni filozofowie i medycy także próbowali dowiedzieć się cze­goś o obłąkaniu. W najwcześniejszych rozważaniach uważano je za opę­tanie przez diabła lub winiono za nie inne ponad naturalne siły. Później myśliciele poszukiwali fizycznych przyczyn choroby umysłowej. Pla­ton i Sokrates wierzyli, iż obłąkanie pojawiało się, kiedy zwierzęca natu­ra człowieka przejmowała kontrolę nad jego umysłem logicznym. Ta te­oria jest prekursorska wobec dwudziestowiecznego konceptu id i cienia. Dawny lekarz zwany Galenem doszedł do wniosku, iż fluidy ciała, czy też ciecze, regulują emocje. Kiedy cztery ciecze tracą równowagę, występuje choroba psychiczna. Cztery ciecze zidentyfikowane przez Galena to krew i, niesmacznie brzmiące, czarna żółć, żółta żółć i flegma.

Dopiero w późnych latach dziewiętnastego wieku psychologia stała się oddzielną dyscypliną. I być może najsłynniejszym z początkujących psychiatrów był Sigmund Freud.