Modlitwa św. Franciszka

Słynny średniowieczny filozof i miłośnik zwierząt Franciszek z Asyżu na kilka stuleci przed tym, zanim Bill spotkał Boba, opracował modli­twę, która stała się jednym z filarów filozofii AA. Modlitwa ta znana jest jako modlitwa św. Franciszka. Oferuje ona przewodnictwo w życiu, za­chęcające do zachowania spokoju umysłu bez względu na to, czy jesteś al­koholikiem, abstynentem, czy też byłym alkoholikiem przemienionym w abstynenta. Innymi słowy, z tej modlitwy skorzystać może każdy.

Anonimowi Alkoholicy wykorzystują modlitwę św. Franciszka jako źródło refleksji oraz pociechy. „Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”.

Spotkanie

Spotkania AA zazwyczaj mają miejsce w jakimś niedrogim lokalu, często w kościelnej piwnicy. Nie chodzi tu o to, by wynajmujący był współczują­cy, ale o to, by stawka była niska. Nie ma żadnych obowiązkowych opłat, ale wszyscy zrzucają się do koszyka, aby zapłacić za salę i kawę. Spotkania mogą przybierać kilka różnych form. Niektóre są dyskusjami, podczas których nieformalny lider będzie mówił przez kilka minut, a następnie chodził dookoła pomieszczenia, oferując każdemu z uczestników moż­liwość podzielenia się myślami związanymi z tematem rozmowy. Kwe­stie takie, jak „akceptacja” lub „wdzięczność” nie są omawiane, są one jedynie punktem wyjścia do wolnej i otwartej dyskusji o alkoholizmie. Niektórzy uczestnicy wykorzystują okazję do „wyrzucenia” z siebie tego, co akurat im ciąży. Zazwyczaj pozwala się im mówić, ale podkreśla się kwestie alkoholizmu i trzeźwienia, bo w końcu to właśnie dlatego wszy­scy się zebrali.

Na spotkaniach dotyczących dwunastu kroków odczytywany i dys­kutowany jest odpowiedni fragment. (Program dwunastu kroków bę­dzie omówiony w dalszej części rozdziału. To plan przeżycia opracowany przez Billa Wilsona). Spotkania poświęcone „wielkiej książce” obejmu­ją odczytanie jej fragmentu i rozmowę o praktycznych zastosowaniach zdobytej wiedzy. Wielka książka to po prostu określenie książki Anoni­mowi Alkoholicy napisanej przez Billa Wilsona z niewielką pomocą przyja­ciół. W pierwszej części książki Wilson relacjonuje swoją historię i opisu­je plan działania dla trzeźwiejącego alkoholika. Druga część poświęcona jest historiom innych osób, które znalazły pomoc w ruchu AA.

Zanim pojawili się Anonimowi Alkoholicy, większość alkoholików zry­wających z piciem robiła to dzięki wielkiej determinacji lub nawróceniu religijnemu. AA oferują inną metodę — plan na życie pozwalający alko­holikowi trzymać się z dala od pierwszego kieliszka i odnaleźć spokój umykający większości trzeźwiejących alkoholików.

Spotkania otwarte są, jak sama nazwa wskazuje, dostępne dla pub­liczności. Zazwyczaj krótkie mowy wygłaszają trzy osoby. Chociaż inne rodzaje spotkań generalnie uważane są za zamknięte, to nie ma czegoś ta­kiego, jak lista członkowska. Nie sprawdza się obecności i nikt nie pyta o to, jak się nazywasz. Fakt przebywania na spotkaniu wskazuje na prag­nienie zaprzestania picia. Niepijący, którzy mogą mieć dziwną ochotę pojawienia się na spotkaniu AA, mogą to zrobić bez strachu, chociaż za­stanawiający jest fakt, dlaczego chcą się pojawić w takim miejscu.

Sponsor

Każdej nowo pojawiającej się osobie przydzielany jest opiekun zwany sponsorem. Jest to najczęściej osoba bliska całkowitego wytrzeźwienia. Często (ale niekoniecznie) starsza, osoba taka pomaga nowo przybyłemu przebrnąć przez pierwsze fazy trzeźwienia, odpowiadając na jego pytania, towarzysząc mu na spotkaniach oraz służąc radą i pomocą. Ten zwyczaj odwołuje się do starożytnej tradycji mentora. Tak jak słuchacze Akade­mii wsłuchiwali się w słowa Platona, a uczniowie Liceum — Arystotelesa, tak nowo przybyli słuchają się swojego sponsora. Jednakże sponsorzy nie deklarują posiadania jakiejś szczególnej wiedzy, wiedzą po prostu, co im pomogło i że mogą pomóc sobie, pomagając innym. Są oni akuszerami w rozumieniu Sokratejskim — z pokorą pomagającymi przejść po mo­ście prowadzącym z głębin rozpaczy ku wzgórzom nadziei.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.