Pozostanie finansowo niezależnym

Kolejną ważną filozofią AA jest finansowa niezależność. Na początku hi­storii AA Bill Wilson spotkał się z doktorem Johnem D. Rockefellerem, by nakłonić go do darowizny na rzecz organizacji. Rockefeller odrzucił jego prośbę, ale nie z powodów finansowych. Jako biznesmen wiedział, że ponieważ to on kontroluje pieniądze, to, jego zdaniem, niejako zapra­sza innych do konsumpcji alkoholu. Powiedział Wilsonowi, że robi do­brą robotę w AA i powinien trzymać kapitalistów z dala od swojej organi­zacji. Gdyby historia potoczyła się inaczej, AA prawdopodobnie by nie przetrwali lub można by rozpoznać trzeźwiejącego alkoholika na ulicy po całej masie znaków firmowych, jakie miałby on umieszczone na swo­im ubraniu niczym zawodnik wyścigów Nascar.

W chwili gdy umożliwienie rehabilitacji stało się dochodowym przemy­słem, zaistniało wiele innych programów oferujących trzeźwość za darmo.

Wielu ludzi znalazło dzięki nim pomoc, lecz nawet te programy sugerują, że kiedy pacjent powróci do rzeczywistego świata, powinien zacząć uczęsz­czać na spotkania AA. Są też członkowie AA, którzy zostali CKA — Certy­fikowanymi Konsultantami Alkoholizmu. Są oni w istocie bliscy sofistom. Biorą zapłatę za dar, który był im dany za darmo. Sokrates, jak pamiętasz, nie wziął nigdy grosza za swoje filozofowanie i uważał, iż to byłoby niewłaś­ciwe. Mądrość powinna być dostępna za darmo dla wszystkich, którzy jej poszukują. Tak naprawdę mieszka ona w duszy ludzkiej, czekając, by uzy­skali do niej dostęp ci, którzy poświęcają temu czas i chęci.

Setki programów Dwunastu Kroków zostały udostępnione przez AA, by pomóc innym z różnymi rodzajami uzależnień, od narkotyków po ob­jadanie się, od kompulsywnego hazardu po uzależnienie od seksu.

Organizacja AA w większej części pozostała niezmieniona. Pomo­gła milionom ludzi i pozostaje najskuteczniejszą drogą do osiągnięcia i utrzymania trzeźwości — jednego dnia na raz, oczywiście.

Adaptacje przez inne organizacje

Wiele innych organizacji włączyło Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików do swoich programów i przystosowało je do swoich wy­mogów. Grupy wsparcia takie, jak Al-Anon i Alateen oferują pomoc ro­dzinom alkoholików. Cierpiąca żona Billa Wilsona w istocie założy­ła Al-Anon. Istnieje wiele innych organizacji: Anonimowi Narkomani, Anonimowi Żarłocy, Dorosłe Dzieci Alkoholików, Anonimowi Seksoholicy i wiele innych. Wszystkie kierują się zasadami Dwunastu Kroków, pozytywną filozofią psychologiczną i duchową postawą, która jest jed­nym z najskuteczniejszych planów działania dla samorozwoju, wymyślo­ną przez umysł człowieka z niewielką pomocą Siły Wyższej (jakkolwiek to rozumiesz, oczywiście).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.