Umowa społeczna

Locke, tak jak Hobbes, jest znany również ze swojego pojęcia umowy spo­łecznej. Locke widział w umowie pomiędzy społeczeństwem i rządem ochronę praw jednostek. Zasadniczo twierdzi on, iż milczenie obywatela oznacza zgodę. Jeśli człowiek jest niezadowolony, może spakować manatki i wyjechać lub zmienić to, co mu się nie podoba. Architekci amerykań­skiej i francuskiej rewolucji podnieśli tę ideę i zastosowali się do niej.

Dokuczliwe pytanie o substancję doprowadziło do pewnych nie­konsekwencji w teorii Locke’a. Po ciągłych przemyśleniach na temat tego, jak wiedza jest zdobywana poprzez same tylko doświadczenia, po­zostały pytania o substancję, na które Locke nie zdołał odpowiedzieć satysfakcjonująco.

Jaka jest różnica pomiędzy umową społeczną u Hobbesa i u Locke’a?

Thomas Hobbes wierzył, iż umowa społeczna istniała pomiędzy rzą­dzącym i masami z konieczności pod każdym względem potrzebnej, by uchronić cywilizację przed przeobrażeniem w jej naturalny stan, któ­ry, według Hobbesa, był prymitywną anarchią. Locke wierzył, iż umowa istnieje dla dobra społeczeństwa i podtrzymania nieodłącznych praw jednostki.

Dwaj pozostali empiryści wspierający Locke’a rozwijali jego teorię.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.