Prawda subiektywna i obiektywna

Kierkegaard próbował dokonać rozróżnienia pomiędzy prawdą obiek­tywną a subiektywną. Prawda obiektywna zakłada, że coś jest prawdzi­we — czy w to wierzymy, czy to wiemy. Prawda subiektywna to coś praw­dziwego dla nas, ale niekoniecznie już dla naszego sąsiada. Filozofia jednostki Kierkegaarda prowadziła go do uznania prawdy subiektywnej za jedyny motyw działania. Prawdy obiektywne są tworzone przez grupy, a grupie nie można ufać jako źródłu wiedzy, mądrości i prawdy. Kierkega­ard wierzył, że pełne pasji zaangażowanie w prawdę subiektywną jest lep­sze od udawanej wiary w pozornie „obiektywną” prawdę.

Nie chcę tu powiedzieć, że Kierkegaard był antychrześcijański. Tak naprawdę był głęboko wierzący i chciał przebić się przez myślenie grupo­we i dogmaty oraz uczynić chrześcijaństwo na powrót zrozumiałym dla przeciętnego chrześcijanina. Wierzył, iż chrześcijaństwu zbędne jest po­średnictwo aparatu kościelnego. Religia to coś bezpośredniego pomiędzy wierzącym a Bogiem. Realizuje się ona poprzez życie wedle wskazań wia­ry, a nie poprzez chodzenie co niedzielę do kościoła i ślepą wiarę w dog­maty. Życie jest rodzajem pracy magisterskiej bronionej przed Bogiem w dniu sądu ostatecznego. Życie to nasze opus magnum, które wszech­mogący podda skrupulatnej ocenie. To duża odpowiedzialność i lepiej się postarać.

Korzenie egzystencjalizmu

Rozważania o angst, alienacji i absurdalności przyniosły Kierkegaardowi tytuł pierwszego egzystencjalisty. Chociaż egzystencjaliści byli atei­stami niepodzielającymi przekonań Kierkegaarda o wierze w Boga jako czymś dobrym i ważnym w życiu, to jednak podzielali jego wiarę w zna­czenie indywidualizmu w opozycji do apatycznego, jeśli nie otwarcie wrogiego, społeczeństwa. Egzystencjalizm to filozofia dwudziestowiecz­na, ale ma korzenie w filozofii Kierkegaarda i Nietzschego. Kierkegaard nie tylko wpłynął na przyszłe pokolenia filozofów takich, jak Jean-Paul Sartre czy Martin Heidegger, ale także na słynnych dramaturgów — Hen­ryka Ibsena i Augusta Strindberga.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.