Emma Peel — ikona feminizmu

Współczesny ruch feministyczny miał swoje początki w latach sześćdzie­siątych dwudziestego wieku za sprawą pisarek i aktywistek, takich jak Glo­ria Steinem i Betty Friedan. Jak wspomnieliśmy w poprzednich rozdzia­łach, założenia feminizmu sięgają wiele stuleci wstecz. Jednak to właśnie swingujące lata sześćdziesiąte były epoką społecznej transformacji i po­wstania ruchów walczących o prawa obywatelskie, prawa gejów i wielu in­nych grup. Może się to niektórym wydawać dziwne, ale nie kto inny tylko krytyk społeczeństwa Camille Paglia uznała postać Emmy Peel z telewi­zyjnego serialu Rewolwer i melonik za ikonę feminizmu.

Emma Peel, której postać odtwarza Diana Rigg, była i jest wzorcem dla współczesnej kobiety. Niezależna, wykształcona i mająca własny styl

jest wszystkim, czym dobrze ubrany superszpieg być powinien. Ostat­nimi czasy nową ikoną została Wojownicza Księżniczka Xena, jednak Emma Peel jest uosobieniem o wiele większej subtelności i finezji. Nie jest to po prostu kobieta, która może pobić mężczyzn, chociaż robi to w każ­dym odcinku. Jest to kobieta, której współczynnik inteligencji pozwala uznać ją za geniusza, do tego ma niezwykłą sprawność fizyczną, jest nieza­leżna społecznie i finansowo. Jest osobą cywilną, która regularnie współ­pracuje z Johnem Steedem, dandysowatym pracownikiem brytyjskiego wy­wiadu — razem zwalczają oni różnego rodzaju diaboliczne umysły dążące do podboju świata. Ta żeńska wersja Jamesa Bonda nigdy nie wykorzystu­je swoich kobiecych cech do pokonania swoich przeciwników — jako mi­strzyni sztuk walki po prostu wykopuje im z głowy złe zamiary.

Emma Peel, karateka, jednak bardzo stylowa bohaterka telewizyjnego serialu Rewolwer i melonik, była dla wielu przedstawicielek ruchu wal­ki o prawa kobiet ikoną feminizmu swingujących lat sześćdziesiątych, w którym to czasie rodził się współczesny feminizm.

Nie dziwi zatem pojawienie się tego rodzaju postaci w okresie społeczno-kulturalnego zamętu i walki kobiet o równouprawnienie. Emma Peel była więcej niż równa większości mężczyzn, nie tracąc ani źdźbła ze swojej kobiecości. Kobieta walcząca o swoje prawa, a mimo to przej­mująca cechy mężczyzn, którzy oglądali ją po drugiej stronie szklanego ekranu, osiągnęła pyrrusowe zwycięstwo. Współczesne kobiety powinny oglądać powtórki serialu Rewolwer i melonik, aby zobaczyć feministyczny wzorzec postaci w akcji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.