The Prisoner

Jest to jeden z najdziwniejszych i wyjątkowych seriali telewizyjnych, jakie kiedykolwiek nakręcono. Można w nim dostrzec bogactwo tradycji filo­zoficznych, które składają się na niezwykłe doświadczenie widza.

Jest to surrealistyczna i alegoryczna opowieść o tajnym agencie, któ­ry nagle, co jest zupełnie zaskakujące, rezygnuje z pracy, i równie nie­spodziewanie zostaje porwany i przeniesiony do dziwnej społeczności o nazwie The Village. Wszyscy zwracają się do niego określeniem Nu­mer 6., jest poddawany serii przesłuchań, niektóre z nich są ciężkie, inne bardziej subtelne, w celu ustalenia przyczyny rezygnacji. Władze nie ak­ceptują faktu, iż była to po prostu kwestia sumienia.

W serialu tym poruszonych jest wiele problemów filozoficznych, a jego wierni fani po dziś dzień dyskutują o jego licznych znaczeniach, czego dowodem są spotkania, fankluby i strony internetowe. Głównym motywem filozoficznym pojawiającym się we wszystkich siedemnastu odcinkach jest opozycja jednostki i społeczeństwa. Buntowniczy okrzyk Numeru 6.: „Nie jestem numerem! Jestem wolnym człowiekiem!”, na któ­ry reakcją jest diaboliczny śmiech jego ostatniego oprawcy, rozpoczyna niemal każdy odcinek. Numer 2. to menedżer zarządzający The Village, składający sprawozdanie nigdy niepokazanemu Numerowi 1. W każdym odcinku pojawia się nowy Numer 2., ponieważ menedżerowie są wymie­niani, gdy ich próby złamania Numeru 6. nie odnoszą skutku.

The Village jest mikrokosmosem odzwierciedlającym rzeczywisty świat. Właściwie jednak do końca nie wiadomo, czym tak naprawdę jest. W niektórych odcinkach jest to wyspa, w innych znajduje się on na wy­brzeżu Litwy, a w ostatnim wydaje się miejscem niezbyt odległym od Lon­dynu. Nie są to udziwnienia spotykane w wielu serialach telewizyjnych.

Geograficzna lokalizacja The Village wydaje się jednak nie mieć zna­czenia. Wszyscy jesteśmy jej mieszkańcami, należymy do społeczeństwa Wielkiego Brata lub, jak to określono w serialu Z archiwum X, „komplek­su wojskowo-przemysłowo-rozrywkowego”, który rządzi światem. Będą­cy figurantem Numer 2. jest jedynie przedstawicielem niewidzialnych sił naprawdę rządzących światem, w którym prawdziwe indywidualności są łamane, zazwyczaj nie poprzez przemoc, ale na przykład przez nad­mierne wygody i odmóżdżającą rozrywkę. Ludzie mogą nie wiedzieć, gdzie, dajmy na to, leży Kosowo, ale bez wątpienia umieją podać nazwi­ska wszystkich bohaterów nowej wersji reality show Ryzykanci. To właśnie społeczeństwo, przed którym ostrzega nas serial The Prisoner, to właśnie społeczeństwo, którym się staliśmy.

Czy jesteś obserwowany?

W serialu The Prisoner The Village jest miejscowością, w której wszyscy mieszkańcy są poddawani ciągłej inwigilacji audiowizualnej. W 1967 roku mogło to być science fiction, ale dziś, w epoce wszechobecnych kamer na podczerwień, które mogą „widzieć” przez ściany, rzeczywi­stość wyprzedziła wyobraźnię scenarzystów.

The Prisoner czterdzieści lat temu był serialem science fiction, ale rze­czywistość na wiele sposobów przerosła wyobraźnię scenarzysty. Ol­brzymia baza danych umożliwia natychmiastowy dostęp do wszystkich osobistych i prywatnych informacji o mieszkańcach. Ukryte kamery umożliwiają ciągłą inwigilację. Dzisiaj w wielu lokalnych społecznoś­ciach, ku satysfakcji jednych i gniewowi innych, instaluje się w miej­scach publicznych kamery, które przekazują zapisany obraz Twojej twa­rzy do wielkiej bazy danych.

Symbolizm serialu The Prisoner ma swoje filozoficzne implikacje. W jednym z odcinków pokazano grę w szachy, przy czym szachownica ma rozmiar boiska, a figurami są ludzie. Czy życie to jedynie gra, czy je­steśmy po prostu marionetkami, którymi kierują niewidoczne siły?

W odcinku zatytułowanym The SchizoidMan Numer 6. jest poddany praniu mózgu i wmawia mu się, iż jest klonem samego siebie wysłanym po to, by doprowadzić siebie do szaleństwa. Filozoficzne pytanie o tożsa­mość jest podstawą klasycznego chwytu w serialach z lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, polegającego na przydaniu bohaterowi złego bliź­niaka. (Kapitan Kirk przeżył kilku przez te wszystkie lata).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.