Tales: woda, woda wszędzie

Tales z Miletu jest często nazywany pierwszym „oficjalnym” filozofem. Jest postrzegany jako twórca filozofii przyrody. Zaproponował koncep­cję mówiącą, iż to woda jest presubstancją wszechświata. Intuicyjnie Tales uważał wodę za źródło życia, za niezbędną do tego, by przeżyć. W postaci powodzi i ulewy woda mogła odebrać życie tak samo, jak je podtrzymywała. Mogła też zmieniać formę. Nawet metale i skały mo­gły zostać stopione czy zamienione w płyn. Woda i inne ciecze były siłą tworzenia natury.

Chociaż Tales nie mógł wiedzieć, że ludzkie ciało składa się w więk­szości z wody, to jednak coś było w jego twierdzeniach, jakkolwiek z dzi­siejszego punktu widzenia wydają się one bardzo proste. Jego racjonalne podejście polegające na nieprzypisywaniu niczego ani wszystkiego „bo­gom” utorowało drogę metodzie naukowej. Już za życia i długo po śmier­ci uważany był za mędrca.

Anaksymander — filozof nieskończonej energii

Anaksymander, młodszy kolega Talesa, choć jemu współczesny, nie wie­rzył w to, iż presubstancją wszechświata jest jeden z czterech żywiołów. Sądził, iż wszystkie cztery tworzą jedną wspólną całość, którą nazwał apeiron, czyli bezkres. Wszystkie rzeczy powstały z apeironu i wszystkie do nie­go powrócą. Ta koncepcja poprzedza stwierdzenie Einsteina, iż „materia nie może być ani stworzona, ani zniszczona”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.