Zenon z Elei: żółw i bohater

Zenon jest najbardziej znany z powodu słynnych paradoksów, które w prawdziwym świecie nie mają żadnego sensu, ale w swoim czasie były bardzo popularne. Pierwszy wyjaśnił, jak, siedząc w swoim pokoju, mo­żesz nigdy nie być w stanie dotrzeć do drzwi. Jeśli odległość pomiędzy dwoma punktami składa się z nieskończonej liczby punktów, to wówczas możemy podzielić tę odległość na połowę. I ad infinitum możemy dzielić na połowy coraz mniejsze odcinki. Tak więc potencjalnie mamy w po­koju nieskończoną ilość przestrzeni ukrytą w skończonej odległości po­między dwoma punktami i tak naprawdę nigdzie nie możemy się prze­mieścić. Pomyśl o tym, kiedy wstaniesz ze swojego krzesła, podejdziesz do drzwi i wyjdziesz z pokoju.

Drugi z paradoksów Zenona wiąże się z ruchem. Gdy przemiesz­czasz się z jednego miejsca do drugiego, to dochodzisz do połowy od­ległości, zanim dojdziesz do celu. I zanim miniesz punkt w połowie odległości, dochodzisz do połowy pierwszej części dystansu. Ergo: prze­szedłeś nieskończoną ilość punktów w skończonym czasie. A to niemoż­liwe, prawda?

Przykładem używanym przez Zenona na poparcie własnej tezy jest wyścig pomiędzy wielkim bohaterem Achillesem (znanym z Iliady i słyn­nej pięty) i żółwiem. Jeśli Achilles łaskawie da żółwiowi fory na starcie, to, jak można wnioskować na podstawie powyższych argumentów, nigdy nie będzie w stanie go dogonić. Jednakże gdybyś był hazardzistą, zupeł­nie nierozsądne byłoby stawianie na żółwia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.