Sir Thomas More

Niektórzy uznają, że straciłeś głowę, jeśli jesteś gotów umrzeć za jakąś za­sadę, ale Tomasz Morus (1478 – 1535) jest znany właśnie z tego. Jego sa­tyra Utopia opisuje życie na tytułowej, fikcyjnej wyspie, gdzie, by zacyto­wać Mr. Spocka: „Potrzeby wielu przeważają nad potrzebami nielicznych lub jednego”. Porównywał on nierówności społeczeństwa, w którym żył, z idealnym społeczeństwem komunistycznym. Oczywiście takie państwo nigdy nie istniało i raczej nie zaistnieje. Kraje komunistyczne, które po­wstały i upadły w dwudziestym wieku, były brutalną i totalitarną antyte­zą idyllicznego ideału.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o życiu i procesie Tomasza Moru­sa, obejrzyj film Oto jest głowa zdrajcy. Ta nagrodzona Oscarem produk­cja opowiada historię człowieka, który poważnie traktował swój kodeks etyczny i zapłacił za swoje przekonania najwyższą cenę.

Morus studiował grekę, łacinę i prawo, ale pisał też komedie i inte­resował się humanistyką. Próbował życia w klasztorze, lecz zrezygnował po mniej więcej czterech latach. Propagował ascetyczne wyrzeczenie się bardzo ziemskiej polityki. Został członkiem brytyjskiej Izby Gmin i za­ufanym króla Henryka VIII.

Wzajemna sympatia obu panów zmieniła się w niechęć, gdy Morus nie poparł królewskich machinacji mających na celu uzyskanie rozwodu z Katarzyną Aragońską i poślubienie Anny Boylen. Pierwsza żona króla była bezpłodna, a on pragnął męskiego dziedzica.

Katolicyzm oczywiście nie uznaje rozwodów i papież odmówił speł­nienia prośby króla. Morus, dewocyjny katolik, nie mógł się sprzeciwić kościołowi i za swoje przekonania zapłacił głową. W czterysta lat później został zaliczony do grona świętych, co było kolejnym etapem na drodze do jego rehabilitacji.

Henryk VIII sprzeciwił się kościołowi katolickiemu i stworzył koś­ciół anglikański. Wyznanie powstałe tylko dlatego, że jeden pan chciał się rozwieść, może przywodzić na myśl budowanie zamków na piasku, ale tak naprawdę wichry reformacji były odczuwalne już od jakiegoś cza­su i to tsunami zmieniło oblicze chrześcijaństwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.