Krytycyzm

Chociaż wiele osób ma do reinkarnacji stosunek mocno lekceważący, to trzeba pamiętać, że wiele traktuje ją poważnie, a spora część kryty­ków jest niesprawiedliwa. Przykładowo często twierdzi się, że wszyscy wierzący w reinkarnację uważają się za Henryka VIII czy Marię Anto­ninę. Nie ma nic bardziej dalekiego od prawdy. Faktem jest, że więk­szość dawnych wcieleń opisywanych w literaturze to zwykłe żywoty pro­stych ludzi. Potwierdzają one opinię Thomasa Hobbesa, że życie jest krótkie, brutalne i mało przyjemne. Jest to dobra charakterystyka więk­szości byłych opisanych wcieleń. I ma to sens, ponieważ aż do niedaw­na większość mieszkańców naszej planety miała życie ciężkie, pełne ry­zyka i twardej walki o byt.

Jednym z tematów poruszanych w książkach Weissa jest kwestia po­nownego zjednoczenia duchowych towarzyszy. To kolejny bardzo popu­larny aspekt New Age i w zasadzie bardzo stara koncepcja.

Towarzysze duchowi

Ten intrygujący i romantyczny aspekt New Age ma swoje źródło w filozo­fii Platona. Na poziomie psychologicznym ponowne zjednoczenie towa­rzyszy duchowych odpowiada jungowskiej teorii kolektywnej nieświado­mości i teorii animy i animusa.

Kto nigdy nie życzył sobie, aby jego małżonek był prawdziwie ducho­wym partnerem? Kto nie chciał, patrząc na rozgwieżdżone niebo, wyrazić wiary w to, że jego „druga połowa” gdzieś tam jest, patrzy na to samo nie­bo i marzy właśnie o nas? To głęboko romantyczne wierzyć, że Ty i Twoja miłość zeszliście się w ramach boskiego planu, że przeznaczenie zaplano­wało, abyście ponownie byli jednością.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.