Literatura poświęcona reinkarnacji

W dzisiejszych czasach zarówno Amerykanie, jak i Europejczycy wyka­zują wielkie zainteresowanie poprzednimi wcieleniami. O ile dla hindu­sów i buddystów reinkarnacja jest częścią ich wiary, to w świecie Zacho­du ma ona charakter bardziej świecki. W internetowej księgarni amazon. com znalazłem ponad siedemset pozycji poświęconych reinkarnacji. I żadna z nich nie została napisana przez Shirley MacLaine!

Dr Brian Weiss napisał serię książek poświęconych poprzednim wcieleniom, które w Tybetańskiej Księdze Umarłych określane są mianem stanu bardo. To miejsce, gdzie dokonuje się „przeglądu życia”. Świeżo zmarły spogląda krytycznie na właśnie zakończone życie i zastanawia się, czego mógłby się nauczyć na podstawie swoich doświadczeń, przy­gotowuje się także na kolejne wcielenie. W stanie bardo, zdaniem Weis­sa, spotykamy Wzniosłych Mistrzów, obecnych również w tradycji bud­dyjskiej. Są to oświecone byty duchowe, które dawniej żyły na Ziemi, a teraz kierują tymi, którzy nadal tę planetę zamieszkują, i nauczają ich. Dr Weiss jest lekarzem psychiatrą, który hipnotyzując pacjentów celem wydobycia z nich głęboko zakopanych traum, odkrył ich przeszłe wcie­lenia i spotkania z Mistrzami, którzy mają własne zdanie i nie są zbyt przyjemni dla zmarłych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.