Numerologia

Popularną formą wróżbiarstwa New Age jest pitagorejska tradycja nume­rologii. Ten presokratejski filozof wierzył, że rzeczywistość da się sprowa­dzić do liczb i zasad matematycznych. Wynalazł on również strunowy instrument nazywany lirą i zajmował się astrologią, ale najbardziej zna­ny jest ze swoich zainteresowań liczbami.

Jak to działa

Pitagoras uważał, iż literom alfabetu odpowiadają określone liczby. To podstawa numerologii. Oczywiście alfabet, jakim się posługiwał, róż­nił się od naszego, tak więc z racji różnic kulturowych potrzebna była pewna adaptacja. Pitagoras był jednym z pierwszych, którzy zasugero­wali, że w oparciu o numerologię Twoje imię może Ci powiedzieć wiele o Tobie samym. Tak jak astrologowie wierzyli, że gwiazdy kształtują cha­rakter, tak Pitagoras i jego naśladowcy wierzyli, że litery Twojego imienia i odpowiadające im liczby wyjaśnią to, kim jesteś. Legenda głosi, że Pita­goras od czasu do czasu zmieniał swoje imię, aby zobaczyć, jakie zmiany zajdą w jego osobowości.

Po okresie renesansu rewolucja naukowa i teleskop Galileusza dopro­wadziły do powstania astronomii. Gdy ta zaczęła się rozwijać, astrolo­gia zaczęła tracić pole jako ubogi mistyczny krewny nowo powstałej nauki ścisłej.

W numerologii każdej literze alfabetu odpowiada określona wartość numeryczna, a ta z kolei ma swoje znaczenie kosmiczne. Kombinacja li­ter i cyfr, jak się uważa, tworzy unikalną wibrację kosmiczną, która ujaw­nia wiele na temat osoby. Wróżby numerologiczne mogą być wykorzysty­wane do zrozumienia teraźniejszości i planowania przyszłości.

Przykładowy profil

Pitagoras nie miał możliwości skorzystania z Internetu, aby szybko po­znać prawdę o sobie. Dla potrzeb tej książki jej autor odwiedził stronę in­ternetową oferującą darmowe wróżby numerologiczne i po wprowadze­niu imienia i daty urodzenia otrzymał swój profil osobowości. Poniżej szkic tego profilu.

Wydajesz się osobą pełną godności, przyjmującą intelektualne pozy i cokolwiek się wywyższającą. Gdy pierwszy raz kogoś spotykasz, to wydajesz się trudny do roz­gryzienia, ale jesteś przyjacielskim i dobrym rozmówcą. Emitujesz silne poczucie samowiedzy.

(Całkiem pochlebne. Autor lubi tak o sobie myśleć, jednak inni mogą mieć odmienne zdanie).

Mieszkasz w starym, pięknie odrestaurowanym domu. Twoja biblioteka peł­na jest cennych i rzadkich książek, a Twój gabinet jest ozdobiony działami sztuki klasycznej.

(Ci, którzy widzieli małe mieszkanie autora w Nowym Jorku, za- krztuszą się ze śmiechu w tym miejscu).

Jesteś bardzo praktyczny i ciągle starasz się wprowadzić większy porządek do włas­nego otoczenia. Jeśli Twoje poszukiwania zmierzają w nowym kierunku, to lubisz

patrzeć naprzód, dokładnie planować, a następnie poświęcić się pracy w sposób skon­centrowany. Dobrze zarządzasz czasem. Gdy już masz w umyśle jakiś wyraźny cel, to wytrwale dążysz do jego realizacji.

(Wiele osób znających autora bardzo się z tego uśmiało. Autor jest notorycznym leniem i odkłada wszystko na później).

Jesteś kosmicznie połączony z duchową wiedzą. Starożytni nie są Ci obcy. Praw­dę mówiąc, podzielasz ich wiedzę. Jesteś znany za to, kim jesteś, a ludzie szukają Cię, aby usłyszeć słowa mądrości.

(O tym, Drodzy Czytelnicy, już sami zadecydujcie!).

Nie wydaje się, by numerologia była nauką ścisłą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.