Teoria Platona

To mityczna opowieść o tym, iż wiele, wiele księżyców temu gatunek ludz­ki składał się z androgenicznych, czyli posiadających zarówno kobiece, jak i męskie cechy płciowe, stworzeń. Bogowie rozdzieli te istoty na dwie

części, tworząc kobiety i mężczyzn. To przekonanie, iż w każdym z nas na głęboko podświadomym poziomie istnieje przeczucie, że czegoś nam brakuje i że szukamy całościowości.

Niemiecki idealista Schopenhauer twierdził, że polaryzacja lub po­dział siły na dwie opozycyjne części jest fundamentalną cechą wszystkich fenomenów natury „od kryształu i magnesu aż po człowieka”.

Wiele jest koncepcji towarzysza duszy odmiennych od platoń­skiej. Zwolennicy puryzmu i romantycy zasadniczo zgadzali się z Pla­tonem co do tego, że prawdziwy towarzysz duchowy to druga połowa, nazywana również „rozdzieloną”, „duszą bliźniaczą” lub „bliźniaczym płomieniem”.

Poszukiwanie towarzyszy duchowych

Współczesne zainteresowanie towarzyszami duchowymi widać w Internecie i pismach ruchu New Age, które wypełniają księgarnie. Poszukiwania na stronie księgarni amazon.com ujawniły ponad sześćdziesiąt pozycji za­wierających to sformułowanie w tytule. Te książki sugerują, iż bliźniaczy płomień można odnaleźć wszędzie — od miejsca pracy aż po internet.

Poniżej lista przykładowych tytułów w języku angielskim.

 • Maurie D. Pressman, Patricia Joudry, Twin Souls: Finding Your True Spiritual Partner,
 • Arielle Ford, Hot Chocolatefor the Mystical Lover: 101 True Stories of Soul Mates Brought Together By Divine Interuention,
 • Kevin J. Todeschi, Edgar Cayce on Soul Mates: Unlocking the Dyna­mics of Soul Attraction,
 • Carolyn Godschild Miller, Soulmates: Following Inner Guidance to the Relationship ofYour Dreams,
 • Janet Cunningham, Caution Soul Mate Ahead! Spiritual Love in the Physical World,
 • Arian Sarris, 21 Ways to Attract Your Soulmate,
 • Trish MacGregor, Soul-Mates: How to Find Them and Keep Them,
 • Richard Webster, Soul Mates: Understanding Relationships Across Time,
 • Derek S. Hopson, Friends, Louers and Soul Mates: A Guide to Better Relationships Between Black Men and Women,
 • Carolyn Campbell, Lewe Lost and Found: True Stories of Lcmg-Lost Loues — Reunited at Last,
 • G. Prince, Soul Dating to SoulMating: On the Path Toward Spiritual Partnership, How to FindMr. or Mrs. Right: A Practical Guide to Fin- ding a Soul Mate,
 • Mark L. Prophet, Elizabeth Clare Prophet, The Ascended Masters on Soul Mates and Twin Flam.es I and II: Initiation by the Great White Brotherhood,
 • Deanna Rose, Internet Soul Mates.

Jak widać, poszukiwanie duchowych towarzyszy to całkiem spory przemysł. Konsultanci oferują pomoc w szukaniu towarzyszy ducho­wych, newage’owa Dolly Levis (produkująca zapałki diva z musicalu Hello, Dolly) prosi Cię, wzorem filmowej Dolly, aby „zostawić wszystko im”.

Aby mniejszości nie czuły się poszkodowane, książki i serwisy inter­netowe oferują pomoc w znalezieniu gejowskiego towarzysza lub lesbijskiej towarzyszki. Są również serwisy deklarujące pomoc w odnalezieniu towarzysza o określonym kolorze skóry lub po prostu bogatego. Ponie­waż dusza jest wieczna i przekracza granice rasowe i społeczno-ekonomiczne, można się zastanawiać, czy ci wszyscy ludzie nie są twórcami ja­kiejś sofistyki New Age.

Chociaż przez wielu na Zachodzie uważana jest za głupawy wymysł New Age, reinkarnacja jest duchową zasadą religii hinduistycznej i buddyzmu. Chociaż Twoi przyjaciele mogą Cię wyśmiać, gdy oświadczysz, że miałeś poprzednie wcielenia, to większość mieszkańców naszej pla­nety jednak wierzy w reinkarnację.

Ludzie bardziej psychologizujący będą twierdzić, że towarzysz ducho­wy jest bliżej, niż myślisz. Wyznawcy jungowskiej teorii animy (wewnętrz­nej kobiety) i animusa (wewnętrznego mężczyzny) kryjących się w psyche, odpowiednio, każdego mężczyzny i każdej kobiety, sugerują, że to właśnie jest prawdziwy towarzysz duchowy. I lepiej być z nim w dobrym kontakcie, w przeciwnym bowiem razie mogą wystąpić wszelkie możliwe dysfunkcje psychiczne.

Większość z tych, którzy twierdzą, że odnaleźli prawdziwego towa­rzysza duchowego, często dość swobodnie używa tego określenia. Co cie­kawe, więcej niż jeden guru New Age w średnim wieku odnalazł swoje­go towarzysza duszy na kalifornijskich plażach. Tym towarzyszem nie jest pierwsza żona, która była przy ich boku, kiedy przeżywali chude lata, i która urodziła ich dorosłe już dzieci. Kobieta, którą publicznie ogłasza­ją swoim towarzyszem duchowym, bliźniaczym płomieniem, który to­warzyszył im od zatopionej Atlantydy, poprzez starożytny Egipt, szeks­pirowski Londyn, na pokładzie Titanica z Leo di Caprio i Kate Winslet aż do dziś — to zazwyczaj kobieta mogąca być ich córką. Zaiste wielcy to szczęściarze, zwycięzcy karmicznej loterii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.