Inne pisma

W pracy Der Fall Wagner — Ein Musikanten- Problem Nietzsche posługuje się krytyką muzyczną, aby zaatakować swojego byłego mentora i przyjaciela Ryszarda Wagnera oraz wszystko, co ten sobą reprezentuje. Wagner, słyn­ny kompozytor, był również aktywny politycznie. Był także wielkim ego­istą i draniem.

W pracy Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się miotem Nietzsche ata­kuje niemal każdego z wielkich filozofów: Sokratesa, Platona, Kanta i Rousseau nazywa dekadentami. Gniewny Nietzsche sławi Cezara, Na­poleona i sofistów!

Nietzsche nie miał szczęścia w miłości, a jego oświadczyny były odrzu­cane. Ale pomimo, a może z powodu swojego burzliwego życia, stwo­rzył wielkie dzieło, które wstrząsnęło wiktoriańską klatką i ciągle inspi­ruje i oburza.

Brnąc coraz dalej w prowokację, Nietzsche napisał Antychrysta, w któ­rym opłakuje upadek cesarstwa rzymskiego z powodu destrukcyjnego wpływu chrześcijaństwa i twierdzi, że jest ono niezdrową doktryną, pod­ważającą wszystko to, co w człowieku szlachetne.

Wszystko o Nietzschem

Nietzsche sam napisał podsumowanie swojej filozofii — książkę Ecce Homo —jak są staje — kim się jest. To po części autobiografia, a po czę­ści krytyczne studium tego, co napisał wcześniej. Niektóre z rozdzia­łów zatytułowane są dość prowokująco: „Dlaczego jestem taki mądry”, „Dlaczego jestem taki bystry” czy „Dlaczego piszę tak wspaniałe książ­ki”. Nietzsche sławił siebie jako człowieka wrażliwego, który wiedział, jak dobrze się odżywiać i troszczyć o siebie, jako kogoś, kto jest tak bar­dzo wizjonerem, że tylko niewielu czytelników będzie umiało go doce­nić. W ostatnim rozdziale „Dlaczego jestem przeznaczeniem” twierdzi, że jego dziedzictwo stanie się bronią masowego rażenia, zniszczy grzecz­ne społeczeństwo i stworzy nowy porządek świata. Wierzy, że libertyński, pogański Dionizos zajmie miejsce Jezusa jako najbardziej wpływowe bó­stwo kolejnego tysiąclecia.

Nietzsche nie był przeznaczeniem, tak jak chciał, ale jego dziedzi­ctwo wywarło olbrzymi wpływ w dwudziestym wieku — zarówno do­bry, jak i zły. Oczywiście najgorzej przysłużyła się mu własna siostra, antysemitka i faszystka, która przyjaźniła się później z Adolfem Hitlerem i Benito Mussolinim. Poprzez selektywne interpretacje łatwo było nazi­stom zaadaptować i zniekształcić aforyzmy Nietzschego, tak aby pasowa­ły do ich własnych teorii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.