Osobowość

Freud dzielił osobowość na trzy składniki:

  • Ego, czyli ta część osoby, której człowiek jest najbardziej świa­domy i którą widzi reszta świata. To świadoma, rozumna część osobowości.
  • Id, które pozostaje w większości nieświadome. To zmysłowa, pierwotna część nas, czysty instynkt i libido. Kiedy pozwolimy, by id się rozszalało, następują wszelkie rodzaje spustoszenia.
  • Superego jest „świadomością”. Zawiera zasady etyki i wartości, które zostały nam wpojone przez rodziców i społeczeństwo.

Fazy rozwoju

Freud rozróżnia także fazy rozwoju psychoseksualnego. Faza oralna trwa od urodzenia do osiemnastego miesiąca życia. Podczas tej fazy dziecko poznaje świat poprzez buzię.

Faza analna, od osiemnastego do trzydziestego szóstego miesiąca, występuje wraz z nauką korzystania z toalety. Dorośli, których psychi­ka utknęła w tej fazie, są albo drobiazgowi i grymaśni, albo są potworny­mi żarłokami.

Faza falliczna trwa od trzeciego do szóstego roku życia. Dziecko za­czyna się fascynować swoimi genitaliami i na scenę wkracza kompleks Edypa.

Według Freuda uczucia seksualne są tłumione podczas fazy utajonej. Trwa ona od szóstego roku życia do okresu pokwitania. To okres, w któ­rym dziewczynki jawią się chłopcom jako „ohydne” i vice versa.

Fazą końcową jest faza genitalna, która zaczyna się w okresie pokwita­nia i trwa przez resztę życia. Normalna osoba rozpoczyna to, co, miejmy nadzieję, będzie szczęśliwym i satysfakcjonującym życiem seksualnym.

Dziedzictwo Freuda

Freudowska psychoanaliza stała się niezwykle popularna w kręgach me­dycznych i naukowych, a Freud stał się mentorem posiadającym wielu protegowanych. I jak to zwykle bywa, uczniowie buntują się przeciw swe­mu nauczycielowi — ci właśnie lekarze i naukowcy zaadaptowali i roz­budowali zapoczątkowane przez Freuda koncepcje. Wszyscy opierali się na przekonaniu, iż główną rolę odgrywa nieświadomość, lecz wielu nie zgadzało się z kładzionym przez Freuda naciskiem na sferę seksualną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.