Kontrreformacja

Aby nie dać się wypchnąć z interesu, kościół katolicki zareagował na re­formację ofensywą zwaną kontrreformacją. Skończył się czas darmowych obiadków dla zamożnych księży i tłustych biskupów. Rozwiązły żywot wielu przedstawicieli renesansowego kleru źle wpływał na obraz kościoła.

Przyszła pora, by przysiąść fałdów i powrócić do bardziej spartańskiego stylu życia, a przynajmniej stworzyć taki obraz w oczach opinii publicz­nej i powołać Inkwizycję. Na tej samej zasadzie, na jakiej pracuje wydział wewnętrzny w policji, kościół zaczął dyscyplinować się od środka.

W 1534 roku papież Paweł III zachęcił do zakładania nowych zako­nów, z których najsłynniejszym stało się Towarzystwo Jezusowe, czyli Je­zuici. Twórcą zakonu był święty Ignacy Loyola. Jezuici byli elitarną grupą księży zajmujących się propagowaniem wiary, szczególnie poprzez edu­kację. W Europie i Nowym Świecie założono wiele kolegiów jezuickich.

Kościół katolicki rozpoczął kontrreformację w reakcji na reforma­cję. Ze względu na rozbudowaną biurokrację całe lata zajęło przygo­towanie soboru powszechnego w celu omówienia reform. Spotkanie to — Sobór Trydencki — trwało osiemnaście lat.

Kontrreformacja miała swoją ciemną stronę. Powstała złowroga In­kwizycja, która zasłynęła szczególnie w Hiszpanii. Inkwizytorzy szerzy­li wiarę w szczególny sposób. Rozpalony pogrzebacz uważali za skutecz­niejszy od ognistego kazania. Zinstytucjonalizowano cenzurę w formie indeksu ksiąg zakazanych. Wiele dzieł literackich uznano za niewłaściwe dla szerokich rzesz czytelników i surowo karano za ich posiadanie.

Kolejnym elementem była ewangelizacja. Dobrą Nowinę szerzo­no w Nowym Świecie. Kościół się umocnił i nie wiedział za bardzo, jak przyjmować odmowę. Podobnie jak w przypadku cyborgów z serii Star Trek — Borgów, opór Indian okazał się daremny.

Kontrreformacja nie popierała nadmiernej innowacyjności w nauce. Spaliwszy na stosie Giordana Bruna, tępiła również innych myślicieli, aby zahamować odkrycia, które, jak się później okazało, były kamieniem milowym w rozwoju ludzkości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.