Upadek kościoła katolickiego

Kościół katolicki miał monopol na Boga, a jego przywódcy dążyli do zmonopolizowania wszystkich aspektów kultury. Królowie korzyli się przed papieżami, a ci, którzy śmieli się buntować, sprowadzali na sie­bie groźbę ekskomuniki. Ekskomunika była w tym czasie olbrzymią karą, człowiek stawał się pariasem, duchowym żebrakiem unikanym za życia i skazanym na potępienie po śmierci. Innymi słowy — lepiej było nie za­dzierać z kościołem.

Reformacja była po części reakcją na korupcję i upadek papiestwa.

Marcin Luter był oburzony sprzedażą odpustów, czyli płaceniem za odpuszczanie grzechów.

Renesans sprawił, iż ludzie zaczęli myśleć bardziej niezależnie i ot­warcie kwestionować wiele z praktyk papiestwa. Jednym z najbardziej obu­rzających przykładów wykorzystywania autorytetu religii była sprzedaż odpustów. W kościele katolickim istnieje sakrament spowiedzi (obecnie mówi się raczej o pojednaniu) — przez większość czasu był on dostępny bezpłatnie jako forma pozostania w łaskach Boga. W okresie renesansu, gdy kościół zaczął potrzebować pieniędzy na różne przedsięwzięcia, za­częło się to zmieniać.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.