Wynalazek prasy drukarskiej

Prasa drukarska wynaleziona przez Johannesa Gutenberga uważana jest za najważniejszy wynalazek wszechczasów. Urodzony w 1395 roku w Mainz, Gutenberg był złotnikiem i jubilerem zdobywającym wiedzę o włas­nościach metali. Był mistrzem metalurgii.

Dzięki pieniądzom swojego partnera Johanna Fausta Gutenberg udo­skonalił ruchome czcionki w metalowych ramach, umieszczane w maszy­nie drukarskiej. Był to rewolucyjny wynalazek w 1440 roku, w którym to Gutenberg stworzył drewnianą prasę drukarską oraz nową — z metalu. Nowy produkt zbudowany był z ołowiu, blachy i antymonu, a do dyspo­zycji było dwieście dziewięćdziesiąt symboli. Gutenberg opracował na­wet specjalny tusz z oleju lnianego i sadzy, który miał zwiększyć walory wizualne drukowanych stron i książek. Swoje urządzenie dopracował tak szczegółowo, że jednocześnie wyciskało ono wodę z papieru i drukowa­ło na nim.

Czcionki z gliny opracowano w Chinach już czterysta lat przed Gutenbergiem, ale były one zbyt delikatne i mało praktyczne w porównaniu do metalowych czcionek Gutenberga. Dawniej rzemieślnik rzeźbił kloc drewna, pozostawiając wypukłe czcionki do druku. Jedna strona tekstu wymagała często kompilacji wielu kawałków drewna.

Ruchome metalowe czcionki Gutenberga zapewniły mu tytuł ojca współczesnego druku. Jego słynna Biblia Gutenberga została wydana w 1455 roku. Na każdą stronę przypadały czterdzieści dwa wersy tekstu, a druk zajął dwa lata. Była to też pierwsza „współczesna” książka wydrukowana w Europie.

Ruchome czcionki i prasa drukarska miały olbrzymi wpływ na roz­wój filozofii. ,Wiedza to władza”, jak mówi przysłowie, a rozprzestrze­nianie się dzieł wielkich myślicieli dawało każdemu szansę zostania filo­zofem. Wielki i wspaniały świat idei stał się nagle otwarty dla wszystkich, co nieszczególnie cieszyło władze. Królowie i politycy stracili wiele ze swojego blasku, a kościół wiele z mistycznej sławy. Idee były rozpowszech­niane i dyskutowane dzięki masowej produkcji słowa drukowanego. Roz­poczęła się nowa era.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.