Arystoteles

Przez dwadzieścia lat pobierał nauki u Platona w tym, co później okre­ślono mianem Akademii. Był geniuszem i jest uważany za prawowitego następcę Platona. Jednak nie zgadzał się ze swoim nauczycielem w kilku istotnych kwestiach. Po śmierci Platona Arystoteles podróżował po świe­cie i spędził pięć lat jako nauczyciel nadzwyczaj rozwiniętego trzynastolat­ka, który wyrobił sobie markę w dziedzinie innej niż filozofia — jako zdo­bywca świata. Uczniem Arystotelesa był nikt inny jak Aleksander Wielki, który podbił znany wówczas świat, zanim zmarł w młodym wieku.

Arystoteles ostatecznie utworzył własną akademię i nazwał ją Lice­um. Lubił spacerować podczas filozofowania, wodząc studentów za sobą. Jego studenci byli znani jako perypatetycy, a określenie to pochodzi od sło­wa „chodzić”.

Wyzwanie rzucone Platonowi przez Arystotelesa

Arystoteles nie zgadzał się z Platonem pod wieloma względami. Choć niektórzy mogą uznać za „złe wychowanie” rzucanie wyzwań mentoro­wi, Arystoteles zrobił to w odniesieniu do pojęcia form.

Platon wierzył, iż istniał gdzieś inny wymiar z krążącym w nim boga­ctwem form. Prawda, piękno, miłość i inne koncepcje były faktycznymi bytami istniejącymi obok ludzkich sposobów ich postrzegania. Arysto­teles uważał teorię form za nielogiczną i niemożliwą do udowodnienia. Platon wierzył, że to, co nazywamy rzeczywistością, było mniej rzeczywi­ste niż wieczne królestwo form. Arystoteles zaś utrzymywał, że „tu i te­raz” było całkiem rzeczywiste, a formy nie są samodzielnymi bytami, lecz charakterystycznym ucieleśnieniem tego, co możemy spostrzec za pomocą zmysłów. Nazwał swoją wersję form uniwersaliami. Według nie­go istniały uniwersalne prawdy, lecz można je było odkryć bez osobistej czasoprzestrzennej podróży.

Platon wierzył w idee i ich blade imitacje. Presokratycy Parmenides i Heraklit wierzyli, iż wszystko trwało w stagnacji lub ciągłym ruchu. Arystoteles potrafił rozwinąć i zaadaptować te sprzeczne poglądy oraz wysunąć własną, radykalną jak na te czasy tezę — i był to być może jego największy wkład w filozofię.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.