Platon

Platon był najsławniejszym uczniem Sokratesa. Rozwijał jego dziedzi­ctwo, tworząc również własne teorie. Założył też szkołę filozofii nazywa­ną ogólnie Akademią Ateńską. Podstawy jego misji i celów można odna­leźć w jego alegorii mitu o jaskini.

Mit o jaskini

Ta opowieść ukazuje, jak większość ludzi żyje z przesłoną na oczach, ze skrzywionym i mglistym pojęciem o rzeczach takich, jak prawda

i piękno. Wyobraź sobie grupę skutych w kajdany indywidualistów prze­bywających w mrocznej jaskini, oświetlonych jedynie przez wielkie og­nisko palące się za nimi. Ci ludzie mogą zobaczyć jedynie własne cienie i inne obrazy migoczące przed nimi na ścianie. To jest ich rzeczywistość.

Większość z nich albo nie ma wyobraźni, albo jest zbyt apatyczna i po prostu akceptuje tę rzeczywistość bez żadnych dyskusji. Bardziej dociekliwi obserwują zależności dokładniej i starają się zrozumieć swój świat. Lecz prawda wciąż im umyka.

Jednemu z więźniów udaje się uwolnić z kajdanów i uciec z jaskini. Wychodząc na światło dzienne, uciekinier zostaje przez nie oślepiony i ponownie widzi zamgloną rzeczywistość. W końcu jednak aklimatyzuje się w nowym otoczeniu i jest w stanie ujrzeć rzeczy wyraźnie: krajo­braz, niebo i światło słoneczne.

Później ta dopiero co oświecona dusza powraca do jaskini i próbuje opowiadać innym o nowym świecie, który rozpościera się poza klaustrofobicznymi granicami jaskini. Jaka będzie odpowiedź jej mieszkańców? Czy pójdą śmiało tam, gdzie poszedł jeden z obywateli, i podejmą wspa­niałą i satysfakcjonującą podróż z ciemności do światła? Według Platona, nie. Raczej zabiją proroka, gdyż jest on zagrożeniem dla status quo.

Jest to oczywiste odniesienie do Sokratesa, mentora Platona, i komen­tarz dotyczący ludzkiej skłonności do wyboru ograniczonej egzystencji, łatwiejszej i wygodniejszej drogi, mentalności typu „nie potrząsajmy ło­dzią, bo a nuż się wywróci”. A filozofowie, którzy ukazują inną drogę, są zazwyczaj potępiani, wyśmiewani i często kończą martwi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.