Na dobre i złe

Na dobre, a czasem i na złe, judaizm, chrześcijaństwo i islam wciąż kształ­tują świat na poziomie osobistym, socjokulturowym i politycznym. Choć te wiary przepełniły dusze swych wyznawców ekstazą iluminacji, przeja­wiały się czasem okrutnymi aktami bigoterii, gdy jedna z nich próbowała zdobyć dominację w świecie i miejsce w sercach kobiet i mężczyzn. Kiedy ktoś niezłomnie uważa siebie za członka jedynej prawdziwej wiary, coś, co jest dla niego oczywiste, może prowadzić do przekonania, że wyznaw­ca innej wiary wymaga albo nawrócenia albo uśmiercenia.

Monoteizm jest formą religii, w której wyznaje się jednego boga. Ju­daizm, chrześcijaństwo i islam są trzema głównymi religiami monotei­stycznymi. Filozofia monoteizmu kształtuje nasz dzisiejszy świat na nie­malże każdym poziomie, tak ziemskim, jak i duchowym.

Tak jak na Ali in the Family wzorowany był Maude, który z kolei był wzorem dla Good Times1, tak chrześcijaństwo i islam wzorują się na judai­zmie. Jednak pomimo wspólnych korzeni niewiele było przez wszystkie te lata chwil spokojnej koegzystencji tych religii. Krucjaty, pogromy, dżihad — wiele z nich odbyło się w imię Jahwe, Chrystusa i Allaha, co tyl­ko zwiększa dramatyzm tych wydarzeń, jako że są to tak naprawdę trzy imiona tego samego bóstwa. Judaizm, chrześcijaństwo i islam są trzema głównymi monoteistycznymi religiami. Monoteizm oznacza wiarę w jedne­go boga władającego niebem i ziemią. Nawet we współczesnych czasach, okresie ziemskiego humanizmu, wpływ tych trzech wielkich monotei­stycznych religii jest widoczny w naszych kulturach i umysłach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.