Rola zmysłów

Epikur wierzył, że wszelką wiedzę zdobywamy tylko za pomocą zmysłów i uważał je za „wiarygodne” — w przeciwieństwie do sceptyków, którzy mieli dokładnie przeciwną opinię.

La dolce vita — to najlepiej podsumowuje dorobek Epikura: słodkie życie i wszystko, co się z nim wiązało. Uważał, że celem ludzkości powin­no być dążenie do przyjemności i unikanie bólu.

Epikur uważał, że pragnienia można podzielić na następujące kategorie:

  • naturalne pragnienia niezbędne do przetrwania (jedzenie i schronienie),
  • naturalne pragnienia, bez których zaspokojenia można się obejść (seks),
  • pragnienia narcystyczne (bogactwo i sława), jakich powinno się unikać.

Naturalne pragnienia są relatywnie łatwe do zaspokojenia, a pragnie­nia wynikające z próżności trudne i do tego wskazują na płytką osobo­wość. Próżne pragnienia powinny być wyplenione, ponieważ stanowią przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwego, wewnętrznego spokoju.

Czas wolny

Epikur był również wielkim zwolennikiem ciszy, miłych rozmów w ma­łym kręgu podobnie myślących przyjaciół i czerpania radości z lektury. Uważał, że przyjemności seksualnych powinniśmy raczej unikać, ponie­waż zazwyczaj wiążą się one z jakimiś konkretnymi kosztami. Wyboista droga romansu usiana jest polami minowymi i grozi dogłębnym lękiem i złamanym sercem — czyli, zdaniem Epikura, po prostu nie warto się w romans angażować. Taki niepokój kłóciłby się z jego pragnieniem we­wnętrznego spokoju. Bezpieczniej powiedzieć, że rzadko, jeśli kiedykol­wiek, zapraszał kogoś do wspólnego pobujania się w hamaku.

Jedną z najgorszych rzeczy, jakie można, zdaniem Epikura, zrobić, jest zastanawianie się nad niepewną przyszłością. Jeśli możemy żyć w te­raźniejszości i osiągnąć spokój tu i teraz, to jesteśmy w najlepszym moż­liwym „miejscu” i ulotna, a jednak tak bardzo pożądana ataraxia (we­wnętrzny spokój), zostanie przez nas osiągnięta.

Sprawiedliwość, wedle Epikura, może być zredukowana do prostego „czynienia czegoś innym”. Ludzie tworzą społeczności, aby żyć w poko­ju i kierować się tą poprzedniczką „złotej zasady”.

Jedną z najważniejszych i najwspanialszych rzeczy jest przyjaźń. Na ogół pasywny Epikur wierzy w oddanie życia za przyjaciela. Przyja­ciele to jedyni ludzie, na jakich możesz liczyć, i powinieneś ich mieć głę­boko w sercu. Przyjemności seksualne są krótkie i ulotne, a korzyści, jakie wiążą się z przyjaźnią, są duże i bardzo trwałe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.