Rola kobiet

Mili wyprzedzał swoją epokę w kwestiach praw kobiet, w swej utopii zawarł surowe prawo chroniące żony przed nadużyciami małżeński­mi. A w czasach, kiedy dzieci pracowały godzinami w niebezpiecznych

warunkach, Mili często orędował za prawami najmłodszych. W skrócie, wolność jednostki jest nadrzędna, a interwencja państwa powinna być minimalna i nie zdarzać się często.

Mili napisał też książkę zatytułowaną Poddaństwo kobiet, która wy­przedzała powstanie nowego ruchu feministycznego o prawie wiek. Po­lityczny i społeczny ruch praw kobiet dziewiętnastego i początków dwu­dziestego wieku nazywany był ruchem sufrażystek, a Mili był czołowym propagatorem powszechnego prawa wyborczego. Sujfrage oznacza prawo do głosowania i był to centralny punkt kobiecego ruchu tamtych czasów, lecz dziś termin ten zawiera w sobie wiele więcej treści.

Inna znana książka Milla, Poddaństwo kobiet, była żarliwym wołaniem o równe prawa kobiet na długo przed powstaniem nowego ruchu fe­ministycznego. Zadziwiający jest fakt, iż to mężczyzna w dziewiętna­stym wieku napisał taką rozprawę.

Książka Milla była żarliwą polemiką atakującą niesprawiedliwe, patriarchalne społeczeństwo tamtych czasów. Kobiety nie miały prawa gło­sować i były traktowane ogólnie jako obywatele drugiej kategorii. Mili porównywał sytuację kobiet do niewolnictwa, które zostało zabronione jakiś czas wcześniej w Anglii i dopiero co w Ameryce. Książka została opublikowana w 1869 roku, cztery lata po zakończeniu wojny secesyjnej. Złe traktowanie było pozostałością prehistorycznej epoki jaskiniowców, kiedy to rządziła brutalna siła. Ta mentalność „prawa siły”, według Mil­la, została zabroniona w każdym innym aspekcie życia cywilizowanego społeczeństwa poza, właśnie, prawami kobiet.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.