Duch odnowiony

Amerykański poeta John G. Neihardt uważał Czarnego Łosia za źródło historyczne dla swego epickiego poematu poświęconego masakrze nad Wounded Knee. Czarny Łoś dostrzegł coś w Neihardtcie i był przekona­ny, że ten nie pojawił się w jego życiu bez powodu. Ich znajomość prze­kształciła się w dożywotnią przyjaźń, a także przyniosła korzyści obu stronom. Poeta spotkał wielkiego człowieka i stworzył dogłębnie udu­chowione dzieło, natomiast Czarny Łoś powrócił do swoich indiańskich korzeni, do „centrum świata”, gdzie doświadczył swojej pierwszej wizji —  Harney Peak w rejonie Black Hills w stanie Południowa Dakota.

Świadkowie wspominają, że podczas modlitwy Czarnego Łosia ufor­mowały się chmury, biły pioruny, a na obecnych spadł deszcz. Gdy mod­litwa dobiegła końca, niebo się rozchmurzyło. Była to modlitwa o prze­baczenie i forma pokuty za wyparcie się własnych wierzeń, ale Czarny Łoś wynagrodził z nawiązką swoje grzechy popełnione z rozpaczy i wyko­nał wielką duchową pracę, szerząc słowa Wielkiego Ducha i przekazując je każdemu, kto chciał go wysłuchać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.