Filozofia Indian amerykańskich

Podobnie jak Afrykanie, Indianie amerykańscy nie stanowili monolitu. Istnieje co najmniej siedemset narodów, które dzielą się na liczne plemio­na. Pomimo dużego zróżnicowania narody te posiadają jednak wspólną filozofię.

Ten sam Bóg

Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami Indian amerykańskich nieważne, jak nazywamy naszego stwórcę lub jakie cechy mu przypisujemy, ponieważ zarówno chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi, jak i Indianie odnoszą się do tego samego bóstwa. Wierzą oni, że tak samo jak jesteśmy tym, co jemy, tak samo jesteśmy tym, czym stworzył nas Bóg. Stoisz tam, więc rusz się i wy­korzystaj swoje życie maksymalnie. Nie jesteś naznaczony grzechem pier­worodnym, więc nie jesteś wewnętrznie zły (w końcu to Bóg Cię stworzył) i dlatego nie potrzebujesz Zbawiciela, aby Cię odkupił. Przypomnij sobie stary plakat, na którym napisano: ,Wiem, że jestem wyjątkowy, ponieważ Bóg nie tworzy barachła” — to właśnie filozofia Indian amerykańskich.

W poszukiwaniu wizji

Intrygującym wyrazem duchowej filozofii Indian amerykańskich jest po­szukiwanie wizji. To bardzo prywatny rytuał, rzadko omawiany nawet z współplemieńcami, nie wspominając już o obcych. Dana osoba zazwy­czaj udaje się samotnie w dzicz bez żadnej żywności lub z niewielką jej ilością i poprzez modlitwę i medytację otrzymuje przekaz od stwórcy ob­jawiającego się często w formie zwierzęcego ducha, który staje się prze­wodnikiem tej osoby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.