Lecznicze koło

W tradycji filozoficznej Indian amerykańskich występuje tak zwane lecz­nicze kolo. Symbol koła reprezentuje cykl życia zarówno w aspekcie makro- kosmicznym (świata), jak i mikrokosmicznym (jednostki). Cztery szpry­chy koła symbolizują cztery strony świata — północ, południe, wschód i zachód. Z każdym kierunkiem świata wiąże się określona filozofia, sym­boliczne zwierzę i kolor.

Znaczenie szprych

Wschód jest uważany za początek, ponieważ tam wschodzi słońce. Jego ko­lorem jest złoty, a zwierzęciem złoty orzeł. Filozofia polega na postrzeganiu świata takim, jaki jest naprawdę, z jego wyrazistością i bez ulegania iluzjom.

Południe reprezentuje kolor zielony, a symbolicznym zwierzęciem jest mysz, która z kolei jest symbolem wytrwałej i ciekawej natury, jaka ma być pobudzana. Większość z nas uważa mysz za dokuczliwy dopust boży, ale Indianie postrzegają ją jako odważnego, wytrwałego i bystrego odkrywcę. Następnym razem, gdy zobaczysz małego gryzonia w pułap­ce, przypomnij sobie filozofię Indian.

Koncept leczniczego koła Indian amerykańskich przywodzi na myśl skojarzenia z koncepcją indywiduacji Carla Gustava Junga, która obej­muje skuteczną integrację wszystkich odmiennych aspektów naszego ciała, umysłu i ducha w celu stworzenia holistycznej harmonii.

Na zachodzie zachodzi słońce, więc jego kolorem jest czarny, a tote­micznym zwierzęciem jest niedźwiedź. Niedźwiedź to nocny łowca za­padający w sen zimowy w jaskini. Amatorscy psychologowie wśród In­dian amerykańskich postrzegali niedźwiedzia jako symbol introspekcji. Większość naszego umysłu to sfera podświadomości, a ci, którzy wkra­czają na te zaciemnione obszary, tak jak niedźwiedź wędrujący pośród nocy, wykorzystują introspekcję i mają większe szanse doświadczenia ilu­minacji. To wskazuje na wysoce wysublimowane rozumienie ludzkiego umysłu.

Wreszcie symbolem północy jest zima. Kolorem jest biel śniegu, a zwierzętami totemicznymi są wilk i bizon. Te zwierzęta symbolizują inteligencję i wiedzę, rzeczy, które często pojawiają się zbyt późno, w zi­mie życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.